Dětský Klíč Šumperk

Dětský Klíč Šumperk

Úvod

Motto:

"Autismus očima profesionála. „Odlišné" děti potřebují „odlišnou" pomoc."

Mary Akerley

Nezisková organizace Dětský klíč poskytuje sociální služby, které směřují ke zlepšení péče o handicapované děti a mládež s poruchami autistického spektra, k podpoře jejich rodin a k hledání možností jejich začlenění do společenského života. Projekty společnosti jsou zaměřeny na zajišťování a poskytování služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a sociální rehabilitace. Klienti organizace jsou ve věku od 3 do 64 let.

 

 

DÁRCOVSKÁ SMS

dms_1

MALÝ DAR = VELKÁ POMOC. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS DETSKYKLIC (DMSmezeraDETSKYKLIC) na tel. číslo: 87 777.

Dětský klíč je aktivním účastníkem programu DMS (Dárcovská SMS) v České republice. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Zapojení do programu je podmíněno platnou veřejnou sbírkou.

Cena DMS je 30 Kč, Dětský klíč obdrží částku 28,50 Kč na projekt "Mám svůj svět".

Děkujeme všem dárcům a přejeme krásný předvánoční čas.

 

 

PF 2017

PF 2017

 

Vánoční nadílka v Dětském klíči

Pravá vánoční atmosféra je nenahraditelná, nejen pro děti, ale bez dárečků to prostě nejde. O to lépe, když jsou to ty pravé dárky, které nám plní naše sny. A to se Ježíškovi opět podařilo! Stromeček byl dárky přímo obsypán, děti závodily v rozbalování a asistenti nestíhali uklízet balicí papíry….

Letošní nadílka se nesla na „vláčkové vlně“, děti a mladí dospělí dostali stavebnice, knihy o vlacích, auta, vědomostní deskové hry, tradiční pianka, Mimoně všech velikostí, CD, svítící berušku, zvukové hračky, soutěže…… Dokonce i svítící tramvaj, která hlásí názvy vlakových zastávek, nástupy i výstupy cestujících! Jak už to bývá, největší „peckou“ byl plovací válec se žraločí hlavou, prostě proto, že se legračně ohýbal a přitom neuvěřitelně skřípal… Nechybělo občerstvení, legrace ani překvapení. Radost dětí byla příjemně nakažlivá.

22. 12. 2016 jsme si v Klíči udělali šťastné a veselé odpoledne a totéž upřímně přejeme i Vám všem.

 

DARUJ HRAČKU S TANGEM

Dětský klíč Šumperk se zapojil do  akce „Daruj hračku s Tangem“ ve prospěch dětí s různými handicapy. Rádi bychom vyjádřili veliké PODĚKOVÁNÍ všem, kteří akci pořádají a všem hodným lidem - ježíškům, kterým leží na srdci radost dětí s handicapem. Pro nás všechny jsou největší odměnou rozzářené oči dětí, které najdou splněné přání pod stromečkem.

van.stromek

 

 

VERNISÁŽ

Výstava fotografií v Galerii Divadla Šumperk „ŠUMPERK NAŠIMA OČIMA“ 17. 12. 2016 vernisáž v 17:00 hodin (výstava potrvá do 5. 2. 2017).

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE DĚTÍ S PAS

Srdečně zveme všechny rodiče dětí s PAS na Vánoční besídku v klubovně Dětského klíče, o.p.s.

KDY- v pátek 16. 12. 2016 v 10,00 hod.

KDE - v klubovně Dětského klíče, na ulici Kozinova 5

Budeme rádi, když si přijdete společně popovídat, třeba i zanadávat na vánoční shon, načerpat atmosféru Vánoc v pohodě a klidu. Nabízíme dobrou kávičku a voňavý čaj...

plakat Vanoce

 

VÁNOČNÍ VÝROBKY KLIENTŮ DĚTSKÉHO KLÍČE

Dovolujeme si vám nabídnout vánoční výrobky našich klientů. Podařila se nám krásná přáníčka, nové korálky, pokračujeme v malování hrníčků. Děkujeme, že zakoupením výrobku podpoříte naši činnost a zejména předáte kousek vánoční radosti sdílené s dětmi a mladými lidmi s poruchou autistického spektra.

Krásné Vánoce!

van2 van4van5 van7

 

 

POHYBOVÝ KROUŽEK S DĚTSKÝM KLÍČEM

Od září cvičíme s dětmi a mladistvými podle nových pravidel. Součástí každé hodiny je společný pozdrav a rozcvička, s mladšími dětmi rozběhání. Cvičíme na obvyklých stanovištích – lavečka, ježci, trampolína, hod na koš…., pro cvičence máme deníčky, kam lepíme nálepky, tiskneme razítka a píšeme úspěchy v dané disciplíně. Na konci zařazujeme cvičení s psychomotorickým padákem nebo společné tancování. Pro každého je nachystána sladká odměna a vždy kousek času na legraci. Děkujeme za podporu a možnost pracovat s báječnými dětmi!

tv5 tv2 tv7tv4 tv1 tv3

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 6. 10. pořádáme v době od 9 do 11 hod Den otevřených dveří. Pro všechny návštěvníky bude k dispozici průvodkyně - v klubovně a odlehčovacím bytě na Kozinově ulici a také v nové klubovně a snoezelenové místnosti u radnice (bývalý DDM).

Těšíme se na Vaši návštěvu!

pracovníci Dětského klíče, o.p.s.

Dany klobouk

 

PRÁZDNINY 2016 V DĚTSKÉM KLÍČI

Letošní prázdniny se nesly v duchu nové klubovny, častých bouřek a teplotních zvratů, některých nových asistentů (Vlasta, Annie) a hlavně letní pohody. Užili jsme si cestování, projížděk na koni, zmrzliny, plavání, bowlingu, solné jeskyně, kina, trampolíny, zajímavých výstav (muzeum Šumperk a Pevnost poznání v Olomouci) i výletů vlakem. Povedlo se zorganizovat pro 12 dětí a dospívajících dva turnusy letního prázdninového pobytu a pro dvě děti také příměstský pobyt. Spokojenost dětí i asistentů se nám podařilo zachytit na některých snímcích… Kdo by chtěl vidět více fotografií, najde je v záložce „galerie“.

pr5 pr4 pr7pr1 pr8 pr2pr6 pr3 pr9

 

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT

logo_KrOL

Také v tomto roce se podařilo uspořádat dva termíny letního pobytu, a to od 6. do 14. srpna. Bohatý program a zajištění osobního asistenta pro každého klienta pomohlo naplnit prázdninové dny hned 12ti klientům Dětského klíče, o.p.s. Dětem i našim mladým "dospělákům" se podle ohlasů nejvíce líbilo plavání v Hranicích na Moravě, návštěva ZOO na Svatém kopečku, táborová hra i oddechové a sportovní relax-aktivity na chatě. Novinkou bylo úžasné natáčení Go-Pro kamerou, kterou jsme si užívali při vodních hrátkách a v tobogánu. Na památku dostali všichni stateční účastníci pobytu památeční pohár vítězů.

Děkujeme našim báječným asistentům Anetě, Janě, Tomovi, Ivě, Martince a Iloně za mnoho krásných zážitků a šťastný návrat domů, k odpočinutým rodičům.

Projekt "Ozdravný pobyt pro děti a mladistvé s autismem" finančně podpořil Olomoucký kraj.

Tábor2 Tábor3 Tábor1 Tábor5 Tábor8 Tábor6Tábor7 Tábor4 Tábor9

 

PRÁZDNINOVÝ VÝLET V RÁMCI PROJEKTU „SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“

logo evropska unie

Výlety s dětmi a dospívajícími (nejen) prázdninové jsou již tradiční náplní poskytování našich služeb. Tento výlet se podařilo uskutečnit ve čtvrtek 28. července a je výjimečný tím, že máme možnost realizovat tuto aktivitu v rámci projektu sociální rehabilitace, do něhož jsou zapojeni klienti starší 15 let.

Počasí bylo na naší straně, deštníky mohly zůstat doma a my jsme v dobré partě s klienty Pepíkem, Járou, Luckou, Adamem a Radečkem a asistenty Anetou, Janou a Tomem vyrazili vstříc novému dobrodružství. Cestovalo se naším nejoblíbenějším způsobem, a to vlakem, cílem cesty byl hotel Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou. Cesta vlakem velmi příjemná, velké „těšeníčko“ na společné klání ve hře bowling. Hrací hala hotelu Dlouhé stráně je pro nás atraktivní zpětným návratem hozených koulí, který můžeme, na rozdíl od herny v Šumperku, přímo pozorovat. Lucie se těšila už od května! Jako hráči jsme velmi vyrovnaný team, neboť pravidelně trénujeme alespoň 2x měsíčně v Šumperku na „Devítce“. Naštěstí nejsme příliš soutěživí, dovedeme si společnou hru užít za podpory všech členů skupiny, máme radost z mistrovských i méně mistrovských hodů a fandíme spravedlivě všem. Zvlášť když si můžeme dopřát oblíbený džusík a chipsy, to si pak dokonce i zatleskáme k úspěchu!

Velké poděkování garantům projektu, spokojenost všech, ale zejména uživatelů služeb Dětského klíče, o.p.s. a společně sdílená radost je nejlepším suvenýrem z letního výletu.

vlak 1 vlak 2vlak 3 vlak 4

 

NOVÁ KLUBOVNA

Jedna z kluboven Dětského klíče změnila od 1. 7. 2016 své prostory. Naše služby nyní poskytujeme také v centru města Šumperka u radnice, adresa náměstí Míru 20. Občanům je interiér městského domu znám z aktivit Domu dětí a mládeže, kde se dříve nabízelo až 100 zájmových kroužků různého zaměření – pohybové, přírodovědné, umělecké, chovatelské, modelářské, programy pro rodiče a děti na rodičovské dovolené, Waldorfská iniciativa Šumperk a mnohé další. Nyní je dům prázdný a my jsme moc rádi, že se ho můžeme pokusit znovu „oživit“ službou dětem a mladým dospělým s PAS. Pro naše klienty zde máme pronajatou šatnu, prostornou klubovnu, kde se krásně vešla naše houpačka, gauč, skříně s hračkami a malý kulečníkový stůl, menší klubovnu pro muzikohrátky, snoezelenovou místnost a kuchyňku na malou svačinu.

Vymalování vysokých zdí, pokládka nového koberce i samotné stěhování bylo poměrně náročné a nebylo by jej možno uskutečnit bez našich příznivců a přátel. Rádi bychom jim touto cestou ještě jednou ze srdce PODĚKOVALI.

Děkujeme firmě KEDUL za půjčení lešení k malování vysokých stropů,

děkujeme panu Hufovi za sponzorský finanční dar 10 000 Kč, za který jsme zaplatily barvy,

děkujeme studentům Středního odborného učiliště za dobrovolnou a nezištnou výpomoc při malování nekonečných metrů zdiva,

děkujeme panu Řezníčkovi a jeho brigádníkům za praktickou pomoc,

děkujeme rodině Čermákové, rodinám a šikovným rukám našich asistentek Anety Tkadlecové, Jany Vomlelové, Martiny Dvořákové, Ivy Macurové, asistentovi Zdendovi a Martinu Lysákovi a jeho přátelům.

Děkujeme městu Šumperk za poskytnutí prostoru klubovny s překrásným výhledem na náměstí a vlající prapory vyvěšené na radnici.

 

V horkých letních dnech nás najdete mimo jiné i za velkými dubovými dveřmi, budeme v chládku a spokojeni….

f7 f3 f2 f4

 

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

spk logo

Dne 14. 6. 2016 jsme dostali příležitost prezentovat Dětský klíč na již tradičním Veletrhu sociálních služeb. Počasí se v tomto roce velmi vydařilo, po celé odpoledne slunce osvěcovalo pódium letního divadla i prezentační stánky Poskytovatelů sociálních služeb. Veletrh nám umožnil setkání s kolegy a kolegyněmi a také oslovení návštěvníků z řad veřejnosti. Dětský klíč byl moderátorkou akce představen jako sociální služba, která se stále více dostává do povědomí občanů, a to zejména díky kampani Modrý duben.

ss2a ssa

 

PODĚKOVÁNÍ NADACI VIGO

Nadace Vigo Foundation si zvolila toto poslání:

Prostě pomáháme. Nejlíp, jak umíme.

Dělá nám radost, když můžeme pomáhat. Jsme tady, abychom pomáhali lidem
překonávat překážky, které jim do cesty přinesl život.

Abychom mohli pomáhat profesionálně, zaměřujeme se na dvě oblasti.

Podporujeme rodiny, v nichž žije člověk s PAS, a instituce, které s autismem pracují.

Podporujeme vzdělávání dětí a rozvoj občanské společnosti.


Rádi bychom touto cestou poděkovali za umožnění integrace dnes již desetiletého žáka základní školy formou finanční podpory služby osobní asistence.

Spolupráce se Základní školou speciální v Mohelnici byla, díky finanční podpoře nadace Vigo, zahájena v únoru roku 2015 a nadále probíhá.

Přítomnost a podpora osobní asistentky ve škole je pro chlapce obrovským přínosem a pravděpodobně jedinou šancí úspěšného a příjemného zvládnutí školní docházky ve speciální třídě. Celému projektu napomohla skutečnost, že se chlapec velmi dobře zná s asistentkou, která pracuje v Dětském klíči v Šumperku. Asistentce Janě se podařilo vytvořit si k Markovi velmi blízký a přátelský vztah, dokáže chlapci zprostředkovat a pomoci navazovat kontakt s ostatními dětmi a pedagogy.

Velkou pomocí je porozumění Markovu hendikepu, možnost „překládat“ chlapci změny, ke kterým  někdy nutně dochází a předložit mu je pro něj srozumitelným způsobem, tedy úpravou denní struktury (TEACCH program). Stěžejní je úzká spolupráce a dobrá komunikace s rodiči, asistentem a pedagogy, ale také s ostatními spolužáky. Dítě s PAS potřebuje největší podporu asistenta právě o přestávkách, při mimoškolních aktivitách a všech nových událostech, které školní docházka obnáší. Jana Marka doprovází na výletech, kulturních akcích, jako jsou divadelní představení, kino, na sportovních hrách…. A výsledek?

Marek za rok a půl udělal neuvěřitelný pokrok, zlepšil se v komunikaci - dokáže vést stručný rozhovor, rozšířila se mu slovní zásoba a zapojil se do kolektivu dětí i pedagogů. S individuálním přístupem je schopný napsat diktát, číst, počítat do sta, zvládá násobilku dvou a tří. Respektuje zvonění a přestávky. Používá přenosnou strukturu se základními prvky dne.

Škola je nyní pro Marka příjemným místem, kde má svůj opěrný bod, osobní asistentku, která je mu průvodcem i kamarádkou.

asis asis2

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE

V minulém týdnu jsme využili nastávajícího teplého jarního počasí a prožili společně oddychový víkend na chatě v obci Malá Morava, v osadě Vysoká. Víkend jsme pojali tentokrát sportovně a využili jej k horským túrám zdejší malebnou přírodou. Čistý vzduch a zdravá fyzická aktivita nám pomohli odklonit se od každodenních starostí, pobyt se známými lidmi, se kterým můžeme sdílet některé osobní prožitky náročného rodinného života, byl vlastně terapeutický sám sebou. Po endorfiny načerpané kúře jsme společně hleděli do ohně v krbových kamnech, stále ještě s očima plnýma zdejší zeleně a ostatních barevných krás. No, málem bychom zapomněli i na to opékání! Vyšlo to a děkujeme. Rodiče dětí a mladých dospělých, klientů Dětského klíče Šumperk.

vikend s rodici 1 vikend s rodici 2

 

SEMINÁŘ S MGR. ROMANEM PEŠKEM

V dubnu jsme měli možnost sebevzdělávání s přednášejícím, který k nám pro tuto příležitost přijel z NAUTIS PRAHA, z.ú. (dříve APLA), kde mimo jiné vede rodičovské skupiny dětí s PAS – konkrétně s Aspergerovým syndromem. Název semináře byl Psychohygiena pečujících osob, zvolené téma bylo vybráno na podnět rodičů klientů Dětského klíče Šumperk, o.p.s. Seminář proběhl v salónku centra Maják, v době od 9 do 16 hod. Byl veden v příjemné atmosféře tvůrčí týmové diskuze, účastníci měli možnost zeptat se na jakoukoliv oblast, týkající se rodinného života dítěte či mladého dospělého s PAS. Rodiče hodnotili obsah semináře i přístup Mgr. Peška velmi kladně. Menší skupina zúčastněných umožnila větší rozsah a osobnější pojetí vzdělávací akce.

Seminar s Peskem

 

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnická služba je v organizaci Dětský klíč Šumperk, o.p.s. realizována v akreditovaném a neakreditovaném programu. V neakreditovaném programu využíváme pomoci dobrovolníků v činnostech nezahrnujících přímou péči o naše klienty.  Máme velmi dobrou spolupráci s firemním dobrovolnictvím a se studenty-dobrovolníky, kteří nám tradičně pomáhají se zajištěním osvětové akce Modrý duben. V měsíci říjnu 2015 jsme uzavřeli smlouvu s organizací Maltézská pomoc, o.p.s., která k nám přivádí dobrovolníky v akreditovaném programu. Dobrovolníci mají možnost, po projití výběrovým řízením a odborném zaškolení, pracovat v přímé péči s našimi klienty. V roce 2015 jsme spolupracovali s dvěma dobrovolníky, celkem jsme vykázali 18 hodin dobrovolnické služby.

dobrovolnictvi

 

VÍKENDOVÝ POBYT V KOUTECH NAD DESNOU

mz ÄŤr

Po úspěšném zakončení kampaně „Modrý duben“ jsme se rozhodli využít příjemných jarních slunečních paprsků a udělat si, společně s našimi dětmi a mladými dospělými klienty, pěkný víkend na chatě v Koutech nad Desnou. Na naši milou chatičku jsme se už dopředu velmi těšili, naplánovali jsme si jízdu na koních a námi tolik oblíbený bowling. Počasí k nám bylo vlídné a vyjížďku v krásném prostředí Loučné jsme si náležitě vychutnali. Na chatě jsme se odměnili vypečenými špekáčky přímo z krbu, Any nám, jako tradičně, připravila doslova labužnické nebe. Na chatě se cítíme už skoro jako doma, každý zde má své oblíbené místo, zábavu, relax… Společně jsme skákali na trampolíně, houpali se na houpačce, hráli hry a stolovali. Podařil se nám snímek se sanitním vozem Německého červeného kříže a moc nám to na něm sluší. Bowling byl plný adrenalinu a smíchu, vyhráli jsme vlastně všichni a odměna za výkon byla sladká!

Moc děkujeme,

asistenti Aneta, Jana, Martina a Tomáš spolu s klienty Dětského klíče Šumperk, o.p.s.

vĂ­kend

Pobyt byl realizován v rámci sub-projektu „Rodina a autismus“ reg. č. CZ.111/MGS/038.

 

PODZIMNÍ DIAGNOSTIKA V DĚTSKÉM KLÍČI

Nabízíme možnost diagnostického a rediagnostického vyšetření Vašeho dítěte PhD.Kateřinou Thorovou z NAUTIS (dříve APLA) Praha.

Vyšetření probíhá v prostorách klubovny Dětského klíče, o.p.s. v Kozinově ulici č. 5, Šumperk.

Přesný datum a čas vyšetření Vám bude sdělen pracovníkem Dětského klíče 10 dní před vyšetřením. Délka vyšetření se pohybuje mezi 3-4 hodinami.

Termín: 17. – 19. 10. 2016

Více informací - viz diagnostika.

 

BENEFIČNÍ KONCERT SKUPINY HOTSY TOTSY FIVE

V rámci dubna - měsíce autismu - se v pátek 29.4.2016 v šumperském divadle Na Hrádku uskutečnil benefiční koncert skupiny Hotsy Totsy Five proložený četbou úryvků z knihy "Podivný případ se psem" - na podporu lidí s autismem a činnosti Dětského klíče Šumperk, o.p.s.

Děkujeme kapele, hercům a všem, kteří nás přišli podpořit!

Hotsy Totsy

 

VÝLET DO AQUACENTRA V OLOMOUCI

Prima sobotu jsme si udělali i s dětmi 23. dubna 2016. Dokonce vyšlo i počasí, plaváníčko – pohoda a ve vlaku legrácky, jak to tak máme… Určitě zase brzy zopakujeme!

Jana, Martinka, Tom

baz

 

MODRÝ DUBEN 2016

Každý rok se zapojujeme do celosvětové iniciativy "Light It Up Blue" na podporu lidí s autismem, u příležitosti Světového dne porozumění autismu, který připadá na 2. dubna. Tento rok tomu není jinak.

1. dubna 2016 se všichni příznivci a přátelé Dětského klíče sešli, aby svou účastí na společném focení v modrém podpořili tuto celosvětovou kampaň.

Focení v kašně

 

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU


di

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci odlehčovacího bytu sušíme křížaly a balíme do pytlíčku zdobeného ubrouskovou technikou. Nabízíme i originální autorskou kresbu Lucky na  PF nebo Vánoční přání. K prodeji jsou i Vánoční visačky na dárky po třech nebo pěti kusech, ozdoby na stromeček a ozdobné zápichy.

Naše výrobky je možné zakoupit každý den dopoledne v Dětském Klíči na Kozinově ulici. Koupí výrobku podpoříte činnost organizace, potěšíte a oceníte naši práci. Za výtěžek nakoupíme pod stromeček nové dárky do kluboven a odlehčovacích bytů.

Děkujeme!

tvorenilucka

 

NOC DIVADEL

V sobotu 21.11.2015 jsme dostali příležitost prezentovat naše "Vánoční tvoření" na akci Noc divadel. Moc děkujeme za pozvání Šumperskému divadlu.

noc

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE

mz ÄŤrffn 11

V druhé polovině září se podařilo realizovat Víkendový pobyt pro rodiče v příjemném prostředí horské osady Malá Morava - Vysoká. Pobyt byl doplněn seminářem PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., z APLA Praha na téma „Psychohygiena rodičů - prevence proti stresu.

Rodiče se shodli na tom, že semináře pana Jůna, který přijíždí do Šumperka pravidelně, vždy nalijí nový elán do žil. Díky semináři bylo možné si uvědomit, jak důležitý je náhled na svou osobu a péče o sebe sama. Bonusem akce bylo krásné podzimní počasí, vycházka do okolí s nezapomenutelnými výhledy do krajiny.

Pobyt byl realizován v rámci sub-projektu „Rodina a autismus“ reg. č. CZ.111/MGS/038 a projektu č. 374055 „Autismus a rodina“.

Pobyt - rodiÄŤe 1 Pobyt - rodiÄŤe 2

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO DĚTI A MLADISTVÉ S PAS

mz ÄŤr

Dětský klíč realizoval v září 2015 v rámci sub-projektu  „Rodina a autismus“  reg. č. CZ.111/MGS/038 víkendový pobyt pro děti a mladistvé s PAS v pensionu v Koutech nad Desnou.  Děti a mladiství společně s osobními asistenty bydleli v příjemném prostředí rodinného typu, které bylo obklopeno krásnou přírodou. V areálu bylo k dispozici dětské hřiště s trampolínou, skluzavkou a houpačkami. Pro děti a mladistvé byl připravený bohatý program a nechyběly ani odpočinkové aktivity. Děti a mladiství si víkendový pobyt velice užili a byl pro ně vítanou změnou.

VĂŤKEND 1 VĂŤKEND 2 VĂŤKEND 3

VĂŤKEND 88 VĂ­kend 4 VĂŤKEND 5

 

PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO DĚTI A MLADISTVÉ S AUTISMEM

logo_KrOL

V srpnu letošního roku uspořádal DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk o.p.s. dva turnusy prázdninového pobytu pro děti s autismem na chatě ve Štědrákové Lhotě. Děti s osobními asistenty absolvovaly v rámci pobytu procházky po blízkém okolí, na bazén, výlety do Aquaparku v Hranicích na Moravě. Na chatě měly děti k dispozici menší bazén a trampolínu. Jako zkušení táborníci si opekly špekáčky na táborovém ohni.

Prázdninový pobyt byl financován za podpory Olomouckého kraje.

 

TÁBOR 1 TÁBOR 2 TÁBOR 3 TÁBOR 6 tábor 7 TÁBOR 71

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ffn 11

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. Vás srdečně zve na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

relaxační „Vesmírné klubovny“ na ul. 28. října 1, Šumperk dne 26. června 2015 od 9,00 hod do 12,00 hod

Přivítání hostů - Představení projektu „Vesmírná klubovna“ - Prohlídka terapeutické místnosti

Těšíme se na setkání s Vámi!

snoezelen terapeutky Aneta a Jana

bližší informace viz pozvánka níže.

 

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÝ DEN

Několik pracovníků Siemens Mohelnice odvedli velký kus práce v místnosti sloužíci pro Snoezelen terapii v rámci Mezinárodního dobrovolnického dne. Velmi si vážíme jejich pomoci a pracovního nasazení, kreativity a nadšení. Velký dík patří všem pracovníkům, kteří se akce zúčastnili !!!

doden

 

DEN DĚTÍ

V sobotu 30. května 2015 se děti s rodiči a sourozenci zúčastnili odpoledne k mezinárodnímu dni dětí na ranči v Loučné nad Desnou. Na programu bylo opékání buřtů, jízda na koni, posezení u ohníčku a vítaným zpestřením byla probíhající akce Rallye Rejvíz. Děti dostaly hračky a bonbóny a k občerstvení domácí buchty. Počasí nám přálo a všichni jsme si akci užili.

dd1 dd2

 

MODRÝ DUBEN 2015

duben foto

Foto v modrém - 1. duben 2015

1. dubna 2015 se všichni příznivci a přátelé Dětského klíče sešli, aby svou účastí na společném focení v modrém podpořili celosvětovou kampaň "Light it up blue". I když nám počasí příliš nepřálo, akce se zúčastnili žáci, studenti, pedagogové a osobní asistenti ze SŠ, ZŠ a MŠ z Hanácké a Třebízského ulice, děti a pedagogové ze Základní školy Sluneční, rodiče dětí, přátelé a zaměstnanci Dětského klíče. Všem moc děkujeme za podporu!!!

md_10 md-7

K akci "Light it up blue" se připojili další přátelé a příznivci a zaslali nám na podporu svá fota v modrém : Firma SHM, s.r.o., Šumperk, skupina o5 a Radeček, třída 4.A ze Základní školy Sluneční v Šumperku, Pontis Šumperk, o.p.s., žáci a pedagogové SOŠ Šumperk, Zemědělská 3. Děkujeme !!!

md-12 md-13

Firma SHM, s.r.o., Šumperk

md-2 md-11

Skupina o5 a Radeček Třída 4.A Základní školy Sluneční v Šumperku

md_15 md_16

Pontis Šumperk, o.p.s.

md_17

Žáci a pedagogové SOŠ Šumperk, Zemědělská 3.

Šumperské divadlo podpořilo akci Modrý duben

Šumperkské divadlo se v roce 2015 zapojilo do kampaně Modrý duben a Rozsviťme se modře několika aktivitami. V prostorách divadla byla dne 28. března 2015 zahájena výstava o autismu a výstava výtvarných prací slečny Lucie, dívky s autismem.
Herci šumperského divadla se připojili ke kampani "Rozsviťme se modře" a vyfotili se v modrém.
Divadlo Šumperk se rozhodlo, že věnuje výtěžek ze vstupenek představení divadelní hry "Slepice", uvedené dne 25.4.2015, na podporu činnosti Dětského klíče.
Pro herce vyrobila slečna Lucie tzv. "zlomvazky", které osobně předala na generálce všem protagonistům hry "Slepice".
Hercům a všem zaměstnancům šumperského divadla patří náš velký dík za podporu kampaně a naší činnosti!!!

md-9 md-4 md-3

Osvětová kampaň - Modrý duben - podpořená studenty Šumperského gymnázia

30. března 2015 se do kampaně Modrý duben zapojilo 5 studentů Šumperského gymná

Soubory ke stažení

Fotogalerie