Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie

Rok 2021

Byl zahájen první rok provozu asistenčního domu pro osoby s PAS v Šumperku - Temenici a rozšířil se tým přímé péče. Dětský klíč obdržel cenu Města Šumperka za rok 2020. Dovybavoval se interiér nové klubovny v prostoru kina OKO a spuštěn e-shop s našimi výrobky.

Rok 2020 - 20. výročí organizace


Byla zřízena služba odborného sociálního poradenství pro osoby s PAS a ukončena výstavba  nového asistenčního domu v Temenici u Šumperka, která získala nominaci na cenu města za rok 2020.

Rok 2019

Spouštíme nové webové stránky, klubovnu stěhujeme do nových prostor SŠŽTS ,tzv. „Zámeček“ na Bulharské ulici v Šumperku. Zahajujeme výstavbu „Asistenčního domu pro osoby s autismem“ v Šumperku – Horní Temenici.

Rok 2018

Přestěhovali jsme snoezelenovou místnost a zahájili provoz v krásných prostorách nově otevřené budovy Městské knihovny TGM (po mnoha stěhováních jsme snad konečně zakotvili natrvalo).

Rok 2017

U příležitosti 2. dubna – Světového dne porozumění autismu startujeme každoroční osvětovou kampaň „Modrý duben". Rozbíhá se nový projekt „Asistenční dům" – výstavba objektu pro odlehčovací službu pobytovou. Zahájili jsme screeningové konzultace zaměřené na odhalení PAS. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro osoby s PAS o pohybově-dramatický kroužek.

Rok 2016

Úspěšně jsme dokončili projekty financované z EHP fondů. U příležitosti Světového dne porozumění autismu proběhl další ročník osvětové kampaně, zapojujeme se do celosvětové iniciativy Light it up blue – Rozsviťme se modře. Dětský klíč jsme prezentovali na Veletrhu sociálních služeb v Šumperku. Podařilo se nám zajistit výmalbu celého prostoru odlehčovacího bytu na ul. Jeremenkova. Klubovna a snoezelenová místnost byla přestěhována do nových prostor. 

Rok 2015

Podařilo se rozšířit spektrum nabízených služeb o snoezelenovou terapii, kterou můžeme klientům poskytovat ve speciálně vybavené místnosti (vesmírná klubovna). S vybudováním snoezelenové místnosti nám pomáhali zaměstnanci firmy Siemens v rámci Dne dobrovolnictví firmy Siemens. Oslavili jsme 15 let založení organizace. Personální změna na pozici sociální pracovník. Realizovali jsme projekty financované z EHP fondů. Na podzim jsme zahájili spolupráci s organizací Maltézská pomoc, o.p.s. za účelem využití dobrovolnické služby v akreditovaném programu v přímé péči s našimi klienty, do konce roku jsme spolupracovali se dvěma dobrovolníky.