Přejít k hlavnímu obsahu

Olomoucký kraj

Od Olomouckého kraje jsme v rámci Dotačního programu pro sociální oblast  a dotačního titulu Podpora aktivit směřující k sociálnímu začleňování obdrželi dotační příspěvek na osvětovou kampaň „Rozviťme se modře“. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra a vyjádřit podporu lidem právě s touto poruchou a jejich blízkým.

Akcí Rozviťme se modře byly zahájeny Dny osvěty o autismu, které se konají každoročně v dubnu a směřují k 2.4., k datu, které vyhlásila OSN Světovým dnem pro porozumění autismu.V tyto dny jsme pořádali akce na podporu zkvalitnění života osob s PAS.


Ukončený projekt