Přejít k hlavnímu obsahu
Benefiční koncert v divadle

Benefiční koncert v divadle

V pátek 28. 4. 2017 jsme měli možnost v divadle v Šumperku ukončit letošní  osvětovou kampaň „Modrý duben“, organizovanou za účelem upozornění na potřebu podpory lidí s autismem. Podvečer v divadle měl letos příjemně uvolněnou atmosféru, přítomným divákům byl nabídnut uvítací drink a k poslechu hrála skupina Old time jazzband Loučná. Součástí programu bylo čtení z knihy Naokiho Higašidy „A proto skáču“ v podání herců šumperského divadla. Velmi milým překvapením bylo předání finančního daru Dětskému klíči od  studentů 4. A SOŠ Šumperk ve výši 6 tisíc Kč. Hosté mohli naposledy v Šumperku shlédnout výstavu fotografií Andrey Nogové „Autismus autenticky“ a také zakoupit výrobky uživatelů sociálních služeb Dětského klíče, o.p.s.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli benefiční večer uspořádat, divadlu Šumperk za poskytnutí prostor a krásnou balónkovou výzdobu, skupině Old time jazzband, studentům SOŠ Šumperk za dobrovolnou výpomoc a úžasný finanční dar, paní Lence Tkadlecové za průvodní slovo a paní Olze Kaštické a Vítovi Pištěckému za dramatický přednes úryvků z knihy autistického chlapce. A v neposlední řadě také všem hostům, kteří ve vyprodaném „Hrádku“ vytvořili skvělou atmosféru.

Benefiční koncert se uskutečnil za finanční spoluúčasti Nadace Divoké husy.