Přejít k hlavnímu obsahu

Ostatní realizované projekty

.

Ostatní realizované projekty

Město Šumperk

Prázdninový pobyt pro děti a mladistvé s autismem

Cílem projektu bylo uskutečnit prázdninový pobyt pro děti a mladistvé s poruchami autistického spektra. Pobyt jsme realizovaly ve Štědrákově Lhotě ve dvou 5denních navazujících turnusech. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytu, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.

Olomoucký kraj

Ozdravný pobyt pro osoby s autismem

Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického spektra, které se  z důvodu svého postižení a kvůli problémovému chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od 5.8. do 13.8.2017. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.