Přejít k hlavnímu obsahu

Služby sociální prevence

Projekt

Služby sociální prevence

EU - Evropský sociální fond - OP zaměstnanost


Obecně prospěšná společnost DĚTSKÝ KLÍČ realizuje projekt Služby sociální prevence v Olomouckém kraji.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057


Anotace projektu

Cílem projektu je zajistit fungování 7 druhů vybraných sociálních služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. 

Dětský klíč v rámci tohoto projektu zajišťuje poskytování sociální služby sociální rehabilitace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Projekt "Služby sociální prevence v Olomouckém kraji", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.