Přejít k hlavnímu obsahu
Nová klubovna

Nová klubovna

Jedna z kluboven Dětského klíče změnila od 1. 7. 2016 své prostory. Naše služby nyní poskytujeme také v centru města Šumperka u radnice, adresa náměstí Míru 20. Občanům je interiér městského domu znám z aktivit Domu dětí a mládeže, kde se dříve nabízelo až 100 zájmových kroužků různého zaměření – pohybové, přírodovědné, umělecké, chovatelské, modelářské, programy pro rodiče a děti na rodičovské dovolené, Waldorfská iniciativa Šumperk a mnohé další. Nyní je dům prázdný a my jsme moc rádi, že se ho můžeme pokusit znovu „oživit“ službou dětem a mladým dospělým s PAS. Pro naše klienty zde máme pronajatou šatnu, prostornou klubovnu, kde se krásně vešla naše houpačka, gauč, skříně s hračkami a malý kulečníkový stůl, menší klubovnu pro muzikohrátky, snoezelenovou místnost a kuchyňku na malou svačinu.

Vymalování vysokých zdí, pokládka nového koberce i samotné stěhování bylo poměrně náročné a nebylo by jej možno uskutečnit bez našich příznivců a přátel. Rádi bychom jim touto cestou ještě jednou ze srdce PODĚKOVALI.

Děkujeme firmě KEDUL za půjčení lešení k malování vysokých stropů,

děkujeme panu Hufovi za sponzorský finanční dar 10 000 Kč, za který jsme zaplatily barvy,

děkujeme studentům Středního odborného učiliště za dobrovolnou a nezištnou výpomoc při malování nekonečných metrů zdiva,

děkujeme panu Řezníčkovi a jeho brigádníkům za praktickou pomoc,

děkujeme rodině Čermákové, rodinám a šikovným rukám našich asistentek Anety Tkadlecové, Jany Vomlelové, Martiny Dvořákové, Ivy Macurové, asistentovi Zdendovi a Martinu Lysákovi a jeho přátelům.

Děkujeme městu Šumperk za poskytnutí prostoru klubovny s překrásným výhledem na náměstí a vlající prapory vyvěšené na radnici.

 

V horkých letních dnech nás najdete mimo jiné i za velkými dubovými dveřmi, budeme v chládku a spokojeni….