Přejít k hlavnímu obsahu
Aktualita
/
Nově zařazeno
Nové webové stránky Dětského klíče

Od prvního dne měsíce února roku 2019 jsou zde pro Vás nové webové stránky, kde najdete přehled o naší neziskové organizaci, která poskytuje sociální služby, které směřují ke zlepšení péče o handicapované děti a mládež s poruchami autistického spektra, k podpoře jejich rodin a k hledání možností jejich začlenění do společenského života. Projekty společnosti jsou zaměřeny na zajišťování a poskytování služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a sociální rehabilitace. Věříme, že se Vám budou líbit a rozšíří informovanost veřejnosti.