Přejít k hlavnímu obsahu
Poděkování nadaci Vigo

Poděkování nadaci Vigo

Nadace Vigo Foundation si zvolila toto poslání:

Prostě pomáháme. Nejlíp, jak umíme.

Dělá nám radost, když můžeme pomáhat. Jsme tady, abychom pomáhali lidem
překonávat překážky, které jim do cesty přinesl život.

Abychom mohli pomáhat profesionálně, zaměřujeme se na dvě oblasti.

Podporujeme rodiny, v nichž žije člověk s PAS, a instituce, které s autismem pracují.

Podporujeme vzdělávání dětí a rozvoj občanské společnosti.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali za umožnění integrace dnes již desetiletého žáka základní školy formou finanční podpory služby osobní asistence.

Spolupráce se Základní školou speciální v Mohelnici byla, díky finanční podpoře nadace Vigo, zahájena v únoru roku 2015 a nadále probíhá.

Přítomnost a podpora osobní asistentky ve škole je pro chlapce obrovským přínosem a pravděpodobně jedinou šancí úspěšného a příjemného zvládnutí školní docházky ve speciální třídě. Celému projektu napomohla skutečnost, že se chlapec velmi dobře zná s asistentkou, která pracuje v Dětském klíči v Šumperku. Asistentce Janě se podařilo vytvořit si k Markovi velmi blízký a přátelský vztah, dokáže chlapci zprostředkovat a pomoci navazovat kontakt s ostatními dětmi a pedagogy.

Velkou pomocí je porozumění Markovu hendikepu, možnost „překládat“ chlapci změny, ke kterým  někdy nutně dochází a předložit mu je pro něj srozumitelným způsobem, tedy úpravou denní struktury (TEACCH program). Stěžejní je úzká spolupráce a dobrá komunikace s rodiči, asistentem a pedagogy, ale také s ostatními spolužáky. Dítě s PAS potřebuje největší podporu asistenta právě o přestávkách, při mimoškolních aktivitách a všech nových událostech, které školní docházka obnáší. Jana Marka doprovází na výletech, kulturních akcích, jako jsou divadelní představení, kino, na sportovních hrách…. A výsledek?

Marek za rok a půl udělal neuvěřitelný pokrok, zlepšil se v komunikaci - dokáže vést stručný rozhovor, rozšířila se mu slovní zásoba a zapojil se do kolektivu dětí i pedagogů. S individuálním přístupem je schopný napsat diktát, číst, počítat do sta, zvládá násobilku dvou a tří. Respektuje zvonění a přestávky. Používá přenosnou strukturu se základními prvky dne.

Škola je nyní pro Marka příjemným místem, kde má svůj opěrný bod, osobní asistentku, která je mu průvodcem i kamarádkou.