Přejít k hlavnímu obsahu
V dubnu jsme měli možnost sebevzdělávání s přednášejícím, který k nám pro tuto příležitost přijel z NAUTIS PRAHA, z.ú. (dříve APLA), kde mimo jiné vede rodičovské skupiny dětí s PAS – konkrétně s Aspergerovým syndromem. Název semináře byl Psychohygiena pečujících osob, zvolené téma bylo vybráno na podnět rodičů klientů Dětského klíče Šumperk, o.p.s. Seminář proběhl v salónku centra Maják, v době od 9 do 16 hod. Byl veden v příjemné atmosféře tvůrčí týmové diskuze, účastníci měli možnost zeptat se na jakouko

Seminář s Mgr. Romanem Peškem

V dubnu jsme měli možnost sebevzdělávání s přednášejícím, který k nám pro tuto příležitost přijel z NAUTIS PRAHA, z.ú. (dříve APLA), kde mimo jiné vede rodičovské skupiny dětí s PAS – konkrétně s Aspergerovým syndromem. Název semináře byl Psychohygiena pečujících osob, zvolené téma bylo vybráno na podnět rodičů klientů Dětského klíče Šumperk, o.p.s. Seminář proběhl v salónku centra Maják, v době od 9 do 16 hod. Byl veden v příjemné atmosféře tvůrčí týmové diskuze, účastníci měli možnost zeptat se na jakoukoliv oblast, týkající se rodinného života dítěte či mladého dospělého s PAS. Rodiče hodnotili obsah semináře i přístup Mgr. Peška velmi kladně. Menší skupina zúčastněných umožnila větší rozsah a osobnější pojetí vzdělávací akce.