Přejít k hlavnímu obsahu

Osobní asistence pro děti s autismem

Projekt

Osobní asistence pro děti s autismem

Projekt je zaměřen

na děti s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Pro děti realizujeme volnočasové aktivity s osobní asistencí. Aktivitami projektu chceme obohatit a zpestřit kvalitu života dětí s PAS, umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, být jim oporou a nápomocí při rozvoji osobnosti a v co nejvyšší možné míře je začlenit do společnosti. Dětem nabízíme prostor, ve kterém se mohou rozvíjet a realizovat.

Projekt je realizován od 1.7.2017 - 30.6.2018.


Cílem projektu

je zapojení chlapce do volnočasových aktivit DK - pohybový kroužek, jízdy na koních, klubovna - v časové dotaci cca 6 hod. týdně. Umožnit chlapci kontakt s ostatními dětmi. Nabídnout mu takové aktivity, ve kterých bude rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti, získávat nové zkušenosti a znalosti. 

Projekt bude realizován od 1.7.2017 - 30.6.2018. Příspěvek bude použit na mzdy osobních asistentů.


Společný sbírkový projekt Pomozte dětem a NROS ČT

Cílem projektu je zajistit osobní asistenci pro chlapce s autismem a zároveň odlehčit  rodině v náročné péči o dítě s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se na péči o mladší dítě. V rámci projektu nabízíme rodině aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jedná se o krátkodobý pobyt (na 1 noc) dítěte mimo vlastní domov s osobním asistentem.

Projekt bude realizován od 1.7.2016 - 30.6.2017. Příspěvek bude použit na mzdy osobních asistentů.


Nadace Vigo Foundation

poskytla Dětskému klíči nadační příspěvek na osobní asistenci pro chlapce s diagnózou dětský autismus.

Osobní asistence zpřístupní chlapci s PAS vzdělávání ve speciální škole tak, aby se mohl plnohodnotně účastnit výuky. Umožní účast na všech mimoškolních akcích pořádaných školou. Zajistí pomoc nebo podporu v úkonech péče o vlastní osobu, které jsou nutné k úspěšnému průběhu vyučování.

Osobní asistence umožňuje chlapci se zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování i ostatních společenských aktivit, které škola pořádá.


Vigo Foundation