Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální rehabilitace

Projekt

Sociální rehabilitace

EU fondy

Službu sociální rehabilitace poskytuje Dětský klíč Šumperk, o.p.s. v rámci projektu Olomouckého kraje „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00085 v období od 1. 1. 2015 do 30.9.2015.

Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantních a terénních služeb. V rámci projektu poskytujeme následující základní činnosti:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby z regionu Šumperk se zdravotním postižením zejména s diagnózou poruchy autistického spektra ve věku 15 – 64 let.


Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Soubory ke stažení