Přejít k hlavnímu obsahu

Nadace Naše dítě

Projekt usiluje o vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností dětí s diagnózou PAS v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

Projekt je rozdělen do jednotlivých aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí s PAS a také na prostředí, ve kterém probíhají. Aktivity probíhají prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte.

Konkrétní aktivity:

  • cvičení praktického života - návyky pracovních a sociálních dovedností, rozvoj pohybové dovednosti,
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky, celková koordinace pohybů;
  • smyslový materiál - tříbení a rozvíjení smyslů;
  • komunikace dětí - vytváření slovní zásoby, schopnost dětí porozumět řeči.

Cílem poskytovaných aktivit není jen rozvoj a získání nových dovedností, ale také relaxace a zábava. Při aktivitách děti s PAS doprovází osobní asistenti.

Projekt je realizován od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016.


Ukončený projekt