Přejít k hlavnímu obsahu

MŠMT

Projekt byl zaměřen na podporu zájmových aktivit dětí a mládeže s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) ve volném čase. V projektu byly pro děti/mládež s PAS připraveny takové aktivity, ve kterých se mohli rozvíjet a zdokonalovat se. Integrace těmto dětem/mládeži s PAS umožnila rychlejší adaptaci v cizím prostředí, učila je být více samostatné, lépe komunikovat s okolím. Tím se zvyšuje také jejich šance na plnohodnotný život a uplatnění v dospělosti.


Ukončený projekt